Scaoileann Oifig Spóirt Fhine Gall le físeáin Bhabhta Traenála sa Bhaile.

Tugtar treoir céim ar chéim duit sna físeáin trí bhabhtaí áisiúla traenála is féidir leat a dhéanamh sa bhaile - ní theastaíonn aon trealamh!

 

Cuirtear na seisiúin aclaíochta seo ar fáil trí Oifig Spóirt Chomhairle Contae Fhine Gall ar mhaithe le cuspóirí oideachais agus treorach amháin. Ba cheart go mbeadh riocht maith fisiciúil ort agus ba cheart go mbeifeá in ann páirt a ghlacadh san aclaíocht. Ba cheart tabhairt faoi aon bhabhtaí traenála sa bhaile, a eascraíonn as an tsraith físeán seo a dhéanann tú, ar bhealach freagrach. Cuimhnigh, má bhraitheann tú aon phian nó gearranáil fad a bhíonn aclaíocht ar siúl agat, stop láithreach bonn.

Home Workout 1

Home Workout 2

Social Distance Walking

Home Workout 3

Home Workout 4