Uisce CCanna

Ghlac Uisce Éireann (UÉ) freagracht as oibriú na seirbhísí uisce poiblí, lena n-áirítear cóireáil agus soláthar uisce agus soláthar seirbhísí fuíolluisce (séarach bréan) do thithe agus gnóthaí ón 1 Eanáir 2014.

Tá Údaráis Áitiúla ag leanúint le seirbhísí uisce a sholáthar thar ceann UÉ de réir Chomhaontú Leibhéal Seirbhíse (CLS), prótacail chomhaontaithe agus Plean Seirbhíse Bliantúil (PSB) mionsonraithe a nascann gníomhaíochtaí oibríochtúla le buiséid.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall freagrach as:

  •  

Is é Uisce Éireann a dhéileálann leis na fadhbanna seo.

 

Is féidir leat teagmháil a dhéanamh le hUisce Éireann:

  •