Straitéis Dhigiteach Fhine Gall

Tá Straitéis Dhigiteach d’Fhine Gall á hullmhú ag Comhairle Contae Fhine Gall, ina ndéanfar cur síos ar conas is féidir leis an teicneolaíocht cabhrú leis an gcaoi a gcaithimid ár saol, a ndéanaimid ár gcuid oibre agus gnó i bhFine Gall. Tá an Chomhairle ag iarraidh ar bhaill den phobal an méid ba mhaith leo a fheiceáil sa Straitéis a chur in iúl.

Fingal Digital Strategy 2

Díreofar sa Straitéis Dhigiteach ar shé phríomhthéama:

  • •          An Geilleagar Digiteach – A chinntiú gurb é Fine Gall an áit is fearr chun do ghnó a thosú agus a fhás
  • •          Scileanna Digiteacha – Seirbhísí scileanna digiteacha a chur chun cinn ar fud an Chontae
  • •          Seirbhísí Digiteacha – Seirbhísí poiblí níos fearr a fhorbairt do gach duine
  • •          Pobal & Cultúr – Cur chuige “Tús Áite don Phobal” maidir leis an saol digiteach
  • •          Infreastruchtúr & Sonraí – Infreastruchtúr digiteach den chéad scoth a fhorbairt d’Fhine Gall
  • •          Aistriú chuig an Ré Dhigiteach – Ag pleanáil don todhchaí

 

Mar chuid den phróiseas seo is mian leis an gComhairle do chuid tuairimí a chloisteáil maidir le príomh-shaincheisteanna atá le hiniúchadh agus a gcaithfear déileáil leo sa Straitéis Dhigiteach.

 

Páipéar maidir le Saincheisteanna na Straitéise Digití

Tá Páipéar maidir le Saincheisteanna Straitéiseacha na Straitéise Digití forbartha againn chun tacú le comhairliúchán agus le rannpháirtíocht páirtithe leasmhara. Tugtar léargas ann ar chreat na straitéise, leagtar ceisteanna amach ann, agus spreagtar plé ann faoi na nithe ba cheart a mheas san athbhreithniú Straitéise. Beidh an Páipéar Saincheisteanna ar fáil go dtí an 12 Iúil 2019 ar thairseach comhairliúcháin na Comhairle - https://consult.fingal.ie/en/consultation/fingal-digital-strategy.

 

Is féidir le baill den phobal aighneachtaí a dhéanamh ar cheann de na bealaí seo a leanas:
• ar líne ag
https://consult.fingal.ie/en/consultation/fingal-digital-strategy
• trí ríomhphost a sheoladh chuig digitalfing%61l@fingal.ie " rel="nofollow"> digitalfingal@fingal.ie

• tríd an bpost chuig Bainisteoir na Straitéise Digití, Roinn na Teicneolaíochta Faisnéise, Comhairle Contae Fhine Gall, Halla an Chontae, An Phríomhshráid, Sord, Co. Bhaile Átha Cliath. K67 X8Y2

 

Reáchtálfar an comhairliúchán maidir le Straitéis Dhigiteach Fhine Gall ó Dé Máirt, an 4 Meitheamh go dtí Dé hAoine, an 12 Iúil 2019.

Fingal Digital Strategy 1

Ceardlanna Comhairliúcháin na Straitéise Digití

 

Beidh sraith ceardlann comhairliúcháin phoiblí faoin Straitéis Dhigiteach á reáchtáil ag Foireann Fhine Gall Digiteach le páirtithe leasmhara pobail, oideachais agus fiontair.

Chomh maith leis sin, beidh an fhoireann i láthair ag Blasanna Fhine Gall imeacht ina dtarraingeofar aird ar an Straitéis Dhigiteach – Beimid i Marquee Shráidbhaile Fhine Gall.

Tá súil againn go mbeidh tú inár dteannta agus go mbeidh fonn ort na saincheisteanna a fhiosrú d’fhonn cabhrú linn ár Straitéis Dhigiteach a chur in oiriúint do riachtanais saoránach, gnóthaí agus rialtais i bhFine Gall.