Bronnadh Stádas Brataí Goirme arís eile ar an Trá Mhín i bPort Mearnóg

Tá ríméid ar Chomhairle Contae Fhine Gall fáilte a chur roimh an mBratach Ghorm a bronnadh ar an Trá Mhín i bPort Mearnóg don bhliain 2020, arb é seo an 7ú bliain i ndiaidh a chéile inar bronnadh an bhratach ar an trá ó 2014 ar aghaidh.  Bronnadh Gradam Cósta Glas freisin ar an Trá Mhín agus ar Thrá an Choinicéir i gCill Fhionntain.

Blue Flag award

 

Tá ríméid ar Chomhairle Contae Fhine Gall fáilte a chur roimh an mBratach Ghorm a bronnadh ar an Trá Mhín i bPort Mearnóg don bhliain 2020, arb é seo an 7ú bliain i ndiaidh a chéile inar bronnadh an bhratach ar an trá ó 2014 ar aghaidh.  Bronnadh Gradam Cósta Glas freisin ar an Trá Mhín agus ar Thrá an Choinicéir i gCill Fhionntain. D’fhógair an Taisce na gradaim beo ar Facebook, áit ar fhógair sé nócha gradam Brataí Goirme agus Cósta Glas.  Gradam idirnáisiúnta í an Bhratach Ghorm a bhronntar ar shármhaitheas i dtaobh cháilíocht an uisce anuas ar chritéir eile, áiseanna do chuairteoirí, bainistíocht trá agus oideachas comhshaoil ina measc.

Tá mar chuspóir ag gradaim Chósta Glas tránna a aithint ina bhfuil sárcháilíocht an uisce agus ina ndéantar an bhainistíocht chuí lena chinntiú go gcosnaítear an timpeallacht nádúrtha. Leagann na gradaim béim ar leith ar rannpháirtíocht an phobail agus caithfidh an t-údarás áitiúil bainistiú a dhéanamh ar na tránna go léir, i gcomhar le grúpaí áitiúla cósta ghlain.

Ba mhaith le Comhairle Contae Fhine Gall sár-rannpháirtíocht an phobail a aithint a chabhraigh leis na gradaim seo a bhronnadh in 2020.  Déanann Comhairle Contae Fhine Gall bainistiú ar an Trá Mhín i bPort Mearnóg i gcomhar le Coiste Trá Pobal Phort Mearnóg, Pobalscoil Phort Mearnóg, Hanrahan’s, Seirbhís Lae Praxis, Scoil Náisiúnta Chill Choscáin agus Scoil Mochua. Is iad na grúpaí pobail atá bainteach le Trá an Choinicéir i gCill Fhionntain Club Báidíní Chill Fhionntain agus Seastainability.

Chuir Méara Fhine Gall, an Comh. Eoghan O’Brien, fáilte roimh an bhfógairt agus dúirt sé:  “Is iontach an nuacht é i measc mhuintir Phort Mearnóg agus cuairteoirí go dtí Port Mearnóg a bhaineann taitneamh as an bhfóntas álainn áitiúil seo gur éirigh leis an Trá Mhín stádas inmhianaithe na Brataí Goirme a choimeád. Léiríonn an gradam seo agus na gradaim Chósta Glas sárobair agus tiomantas Chomhairle Contae Fhine Gall agus an phobail áitiúil maidir leis na tránna.”

Dúirt Príomhfheidhmeannach Chomhairle Contae Fhine Gall, AnnMarie Farrelly: “Cuireann ár dtránna fóntas iontach ar fáil le haghaidh caitheamh aimsire amuigh faoin aer agus bhí taitneamh ar leith á bhaint ag an bpobal áitiúil as le linn na dea-aimsire a bhí buailte linn le déanaí agus fad a bhí srianta taistil COVID-19 i bhfeidhm. Oibríonn Comhairle Contae Fhine Gall i measc ranna agus le comhpháirtithe áitiúla chun na tránna a chothabháil agus a bhainistiú i leith an chaighdeáin is airde agus bronnann na gradaim a fógraíodh inniu aitheantas ar na hiarrachtaí atá déanta ag ár bhfoireann ina leith seo.”

Dúirt Ethna Felten, Stiúrthóir Comhshaoil agus Gníomhaithe ar son na hAeráide: “Tá gliondar croí orm go bhfuil tránna Fhine Gall á n-aithint ag na gradaim seo.” Déantar monatóireacht ar cháilíocht an uisce snámha ar thránna ainmnithe Fhine Gall i rith an tséasúir shnámha. Tá gliondar croí orainn gur bhain na samplaí a tástáladh go dtí seo i mbliana torthaí iontacha amach. “

Dúirt David Storey, Stiúrthóir Oibríochtaí, “Tá lúcháir agus bród ar Chomhairle Contae Fhine Gall gur bronnadh na Gradaim Bhrataí Goirme agus Chósta Glas air.  Leanfaidh ár bhfoirne oibríochtaí ag oibriú i rith mhíonna gnóthacha an tsamhraidh chun ár dtránna a chothabháil agus a bhainistiú ar bhealach atá inbhuanaithe ó thaobh an chomhshaoil de, iad a choimeád glan ag oibriú saor ó bhruscar d’úsáideoirí ina measc sin. Teastaíonn do chomhoibriú uainn, áfach, chun seo a dhéanamh agus meabhraímid do na cuairteoirí go léir go dtí an trá chun an bruscar go léir a thabhairt abhaile.

Tá comharthaíocht fhairsing curtha in airde againn a mheabhraíonn do dhaoine Fad Sóisialta 2 mhéadar a choimeád amach ó dhaoine eile, ar aon dul le treoirlínte COVID-19 an Rialtais agus mheabhróimis do dhaoine chun é seo a dhéanamh nuair a thugann siad cuairt ar ár dtránna.  Mheabhróimis do dhaoine freisin gan snámh ach nuair a bhíonn sé sábháilte agus a chinntiú go ndéantar leanaí a thionlacan ag gach tráth.”

Chun teacht ar thuairiscí cothrom le dáta ar cháilíocht an uisce i gcás Tránna, féach www.beaches.ie 

Is féidir teacht ar an liosta iomlán de ghradaim Bhrataí Goirme ag www.beachawards.ie 

 

 

Large Group Blue Flag 2020
Blue Flag Portmarnock CE and Mayor
Blue Flag portmarnock