Forbartha Geilleagraí, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil