Aireachas le Rita O'Donovan (Cuid 1)

Sa bhfíseán seo, labhrann an múinteoir aireachais faoi aire a thabhairt dár meabhairshláinte sna hamanta deacra seo agus taispeánann sí cleachtadh aireachais chun cabhrú linn a bheith níos feasaí faoi na rudaí atá ár gcoirp á rá linn.