Páirc Réigiúnach Ghleann na Tulchann

Tolka Valley Park

Tá beagnach 300 acra i bPáirc Ghleann na Tulchann. Cuimsítear ann bogaigh, móinéir bláthanna fiáine, coillearnach, agus cosáin do choisithe ar fud na páirce. 

Páirc thábhachtach réigiúnach atá sa pháirc atá lonnaithe ar an dá thaobh d’Abhainn na Tulchann. Cuimsítear breis agus 140 heicteár sa pháirc agus leanann sé Abhainn na Tulchann ar feadh 8 gciliméadar ó Mhullach Eadrad go Baile an Ásaigh. Gabhann coillearnach, páirceanna droimneacha agus bogaigh a chruthaíonn tírdhreacha éagsúla agus nádúrtha do réimse fairsing fána timpeall ar na tailte féaraigh agus na faichí imeartha in uachtar na páirce. Tá saibhreas de bheatha phlandaí agus ainmhithe i ngleann na habhann agus tearmann don bhithéagsúlacht atá ann laistigh den chathair, agus den stair áitiúil.Tá tírdhreach éagsúil, nádúrtha agus ciúin sa pháirc, agus is áit iontach í chun dul ag siúl nó ag bogshodar. Tá líon mór breac rua san abhainn, agus bíonn an iascaireacht go maith ann.

Téann Páirc Ghleann na Tulchann trí Fhine Gall ó Bhaile an Ásaigh go Contae na Mí, lena n-áirítear Páirc an Choireáin, Sráidbhaile Mhullach Eadrad agus deisceart Bhaile an Aba.

Is é an bealach is fusa chun taisteal chuig an bPáirc ná chun taisteal ar bhealach 37 Bhus Átha Cliath. Seiceáil Bus Átha Cliath chun teacht ar amchláir agus nuashonruithe ar sheirbhís.