An Sruthán, Port Reachrann

The Brook Portrane

Is trá fhada ghainimh í Trá an tSrutháin, Port Reachrann, atá 2km ar fad agus a shíneann ó shráidbhaile Phort Reachrann ó thuaidh isteach in Inbhear Bhaile Roiséir.

Tá an príomhbhealach isteach go dtí an trá i sráidbhaile Phort Reachrann, cóngarach don Brook Inn.

Oibríonn Bus Átha Cliath seirbhís 33b ó Shord, a stadann siúlóid 2 nóiméad ó stad an bhus. Má tá tú ag taisteal ar Iarnród Éireann, glacann sé 40 nóiméad chun siúl ó stáisiún traenach Dhomhnach Bat go dtí an trá.

I measc na n-áiseanna, tá carrchlós poiblí, leithris phoiblí agus stáisiún garda tarrthála a oibrítear i rith mhíonna an tsamhraidh amháin. Bíonn gardaí tarrthála ar dualgas ó 11 am go 7 pm ar an Satharn agus an Domhnach i Meitheamh agus gach lá ó Iúil go Lúnasa. 

Is trá aitheanta í Trá an tSrutháin faoi na  Rialacháin um Cháilíocht Uisce Snámha, 2008 (I.R. Uimh. 79 de 2008). Déantar monatóireacht ar an gcáilíocht uisce go rialta ó lár mhí an Mheithimh go dtí lár mhí Mheán Fómhair gach bliain. Bíonn torthaí na cáilíochta uisce ar fáil ar chlár fógraí na trá agus ar shuíomh gréasáin na Gníomhaireachta um Chaomhnú Comhshaoil www.beaches.ie.