Titiocht

Scéim Léasaithe Tithíochta Sóisialta Feabhsaithe

Insealbhú Tithíochta

Seoladh an Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais ÁitiúilS Scéim Léasaithe Tithíochta Sóisialta Feabhsaithe ar 31 Eanáir 2018.

Tá gach eolas ar fáil ar an nasc seo:

Enhanced Long-Term Social Housing Leasing Scheme 2018