Pleanáil

Scéim Lacáiste Ranníocaíochta Forbartha

Bainistíocht Forbartha

Is féidir le tógálaithe agus forbróirí iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht ar thobhaigh forbartha nuair atá sé beartaithe acu aonaid chónaithe a thógáil laistigh de thairseacha áirithe agus in áiteanna ar leith.

Lorgaíodh léirithe spéise ó thógálaithe/forbróirí chun páirt a ghlacadh sa Scéim Lacáiste Ranníocaíochta Forbartha a d'fhógair an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil le déanaí i gCiorclán PL03/15.  Bhí incháilitheacht teoranta d’fhorbairtí de 50 aonad ar a laghad a chríochnaítear agus a dhíoltar ar phraghas faoi bhun €300,000 le linn 2016 & 2017.