Titiocht

Scéim Cúnaimh Caipitil

Scéimeanna Tithíochta

Tugann an Scéim Cúnaimh Caipitil cúnamh dóibh siúd a bhfuil riachtanais speisialta acu ar nós daoine aosta, daoine faoi mhíchumas agus daoine gan dídean. Cuireann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil maoiniú ar fáil dúinn don scéim seo.