Titiocht

An Scéim Cóiríochta Cíosa

Scéimeanna Tithíochta

Tugadh isteach an Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) le haghaidh daoine a bhfuil Forlíonadh Cíosa á fháil acu agus a bhfuil riachtanais tithíochta fadtéarmach acu nach féidir a chistiú óna n-ioncam féin. Is gá go mbeadh Forlíonadh Cíosa á fháil ag iarratasóirí ar feadh 18 mí ar a laghad.

Tá an scéim seo á soláthar ag Comhairle Contae Fhine Gall le haghaidh tionóntaí incháilithe i gcóiríocht phríobháideach ar cíos agus le haghaidh daoine ar an Liosta do Thithíocht Shóisialta, agus chun cóiríocht ar cíos atá ar ardchaighdeán a chur ar fáil, chomh maith le húdaráis áitiúla a éascú chun tithíocht fadtéarmach a chur ar fáil do dhaoine óna bhfuil sí ag teastaíl.

An Scéim Cóiríochta Cíosa - Eolas do Thionóntaí

An Scéim Cóiríochta Cíosa (SCC) - Eolas do Thiarnaí Talún