Titiocht

Scéim Ceannaigh agus Athnuachana

Scéimeanna Tithíochta

Is féidir le Comhairlí maoin atá folamh agus oiriúnach a bhfuil gá í a dheisiú a cheannach ó úinéirí maoine agus í a chur ar fáil le haghaidh tithíocht shóisialta. 

Tá an tionscnamh seo, a chuireann leis an Scéim Deisiúcháin & Léasaithe, deartha freisin chun cuidiú le húdaráis áitiúla agus Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun tairbhe a bhaint as an bpoitéinseal iostais atá i maoin fholamh áirithe le húsáid le haghaidh tithíocht shóisialta. Ar nós an Scéim Deisiúcháin & Léasaithe, tá úsáid an Scéim Ceannaigh & Athnuachana faoi réir oiriúnachta na maoine le haghaidh tithíocht shóisialta, staid na maoine agus costas leasúcháin.

Tuilleadh eolais anseo.