Pleanáil

Pleananna Ceantair Áitiúla Glactha

Plean Forbartha

Ullmhaíonn Comhairlí Pleananna Ceantair Áitiúla chun a mbeartais agus a gcuspóirí a leagan amach i ndáil le talamhúsáid agus bainistíocht forbartha i gceantair áitiúla thar tréimhse sé bliana. Is féidir le baill an phobail ionchur a bheith acu sna pleananna seo trí pháirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin.

Féidir pleananna Ceantair Áitiúla agus athruithe a cheannach ar  na costais seo a leanas, cliceail anseo

 

Máistirphleananna