Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Oiliúint Ghnó agus Fiontair

Oiliúint Ghnó agus Fiontair

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) raon tacaíochtaí oiliúna a sholáthar do ghnóthaí atá saincheaptha chun freastal ar riachtanais ghnó ar leith amhail do ghnó féin a thionscnamh, forbairt bainistíochta nó leathnú agus fás gnó.