Pobal agus Spóirt

Migrant Integration & Social Cohesion Strategy 2019-2024

Comhionannas, Imeascadh agus Ionchuimsiú Sóisialta

Sheol Comhairle Contae Fhine Gall Straitéis Imeasctha agus  Comhtháthaithe Shóisialta 2019-2024, a bhfuil de chuspóir aige a chinntiú go bhfreastalaímid ar riachtanais an daonra fhairsing agus go gcuirimid le háit a dhéanamh d’Fhine Gall ina léirítear luach ar gach duine a chónaíonn agus a oibríonn ann agus a thugann cuairt air.

Migrant Integration and Cohesion Strategy 2019-2024

Migration Strategy Executive Summary