Titiocht

Iarratais ar Chead Cónaithe

Tacaíocht Tithíochta

Má tá tú i do thionónta cheana féin agus go bhfuil duine éigin ag pleanáil teacht chun cónaí in éineacht leat, caithfidh tú iarratas a chur chugainn chun cead a fháil tríd an Fhoirm chun Cead Cónaithe atá ag bun an leathanaigh a phriontáil agus a líonadh amach. Ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Rannóg Cíosa chun iad a chur ar an eolas. Ní féidir leat cead a thabhairt do dhuine éigin cónaí i do theach gan cead a bheith faighte agat uainn roimh ré.

Permission to Reside Form