Seirbhísí Corporáideach

Foireann Shinsir Chomhairle Contae Fhine Gall

Rannán

Ainm

Grád

Ríomhphost

Gnóthaí Corparáideacha agus Rialachais

 

 

 

Acmhainní Daonna

Joe O'Reilly

OFS

Joe.OReilly@fingal.ie

Teicneolaíocht Faisnéise

Dominic Byrne

Ceann Cúnta TF

Dominic.Byrne@fingal.ie

Cumarsáid, Seirbhísí Saoránach; Seirbhísí Corparáideacha & Áiseanna Foirgníochta

Brian Buckley

OFS

Brian.Buckley@fingal.ie

 

 

 

 

Oibríochtaí agus Seirbhísí Uisce

 

 

 

Limistéar Feidhme Bhaile Brigín / Sord

Paul Smyth

OFS

Paul.Smyth@fingal.ie

Limistéar Feidhme Mhullach Íde/Bhinn Éadair 

Karen Gallagher

Innealtóir Sinsearach

KarenA.Gallagher@fingal.ie

Limistéar Feidhme Bhaile Átha Cliath15 

Vanessa Carey

OFS

Vanessa.Carey@fingal.ie

Seirbhísí Uisce

Colm Keenan Innealtóir Sinsearach Colm.Keenan@fingal.ie

Forbairt Eacnamaíochta, Fiontair agus Turasóireachta 

 

 

 

Forbairt Turasóireachta

Mary Godwin

OFS

Mary.Godwin@fingal.ie

Forbairt Eacnamaíochta, 

Aoife Sheridan

OFS

Aoife.Sheridan@fingal.ie

Oifig Fiontraíochta Áitiúil

Oisin Geoghegan

Ceann Fiontraíochta Áitiúil

OisinGeoghegan@leo.fingal.ie

 

Pleanáil agus Infrastruchtúr Straitéiseach 

 

 

 

Rialú Foirgníochta, Bannaí, Ranníocaíochtaí Forbartha

Philip Long

OFS

Philip.Long@fingal.ie

Pleanáil Bóithre agus Rialú Pleanála

Paul Carroll

Innealtóir Sinsearach

Paul.Carroll@fingal.ie  

 

Pleanáil Páirceanna

Kevin Halpenny

Stiúrthóir Páirce Sinsearach

Kevin.Halpenny@fingal.ie

An Timpeallacht Thógtha

Colin Gallagher

Innealtóir Feidhmiúcháin Sinsearach

Colin.Gallagher@fingal.ie

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Peter Byrne

Pleanálaí Sinsearach

Peter.Byrne@fingal.ie

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

Colm McCoy

Pleanálaí Sinsearach 

Colm.McCoy@fingal.ie

Bainistíocht Forbartha & Pleanáil Chun Cinn

David Murray Pleanálaí Sinsearach david.murray@fingal.ie

Comhaol, Gníomhaíochta ar son na hAeráide agus Taisteal Gníomhach

 

 

 

Oibríochtaí

John Daly

Innealtóir Sinsearach

John.Daly@fingal.ie

 

Taisteal Gníomhach

Sinéad Murphy

Innealtóir Sinsearach

Sinead.Murphy@fingal.ie

Comhshaol

Catherine O'Donvan

OFS

catherine.odonovan@fingal.ie

Airgeadas

 

 

 

 

Airgeadas

Conor Molony

Cuntasóir Bainistíochta Airgeadais

Conor.Molony@fingal.ie

Rátaí, Cuntais Iníoctha, Táillí

Shay Barker

OFS

Shay.Barker@fingal.ie

Tithíocht agus Pobal

 

 

 

Bainistíocht Eastáit, Cothabháil, Tacaíocht Tithíochta

Áine Donlon Kavanagh

A/OFS

Aine.Donlon@fingal.ie

Rialú Buiséadach, Cíosanna, Deontais, RAS

Mary Egan

OFS

Mary.Egan@fingal.ie

Pobal

Naomi Weir

OFS

Naomi.Weir@fingal.ie

Leabharlanna

Betty Boardman

Leabharlannaí Contae

Betty.Boardman@fingal.ie

Ailtirí

 

 

 

Ailtirí

David Byrne

 

Ailtire Sinsearach

David.Byrne@fingal.ie

Ailtirí

Pat Boyle

 

Ailtire Sinsearach

%50at.Boyle@fingal.ie " rel="nofollow"> Pat.Boyle@fingal.ie