Leabharlanna

Éire Shláintiúil ag Leabharlanna Fhine Gall

Healthy Ireland At Your Library Main Logo

Straitéis náisiúnta faoi stiúir an Rialtais is ea Éire Shláintiúil chun feabhas a chur ar shláinte agus folláine in Éirinn, a dhíríonn ar chosc, feasacht aonair agus daoine a choimeád sláintiúil ar feadh tréimhse níos faide. 

Thug an Roinn Sláinte faoi deara gur féidir oibriú le Leabharlanna Poiblí ar fud na hÉireann, chun an clár Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann a sholáthar, a bhfuil de chuspóir aige leabharlanna a bhunú mar fhoinse luachmhar d’eolas ar an tsláinte laistigh den phobal. Rachaidh an clár Éire Shláintiúil ag Do Leabharlann i ngleic le 6 phríomhlimistéar: Aois an Pháiste Shláintiúil, Bia Sláintiúil agus Maireachtáil Ghníomhach, Folláine agus Meabhairshláinte, Alcól agus Tobac.

Cuirfidh an clár feabhas ar eolas reatha sláinte i Leabharlanna Fhine Gall trí bhailiúchán cuimsitheach de leabhairríomhleabhair, closleabhairirisleabhair agus cúrsaí ar líne a sholáthar ar an tsláinte agus an fholláine. Cuirfidh réimse cainteanna, plé agus ceardlann a dhíreoidh ar shláinte fhisiciúil, meabhairshláinte agus litearthacht sláinte le Stoc Leabhar agus acmhainní ar líne Éire Shláintiúil.

 

Stoc Leabhar agus Acmhainní ar Líne Éire Shláintiúil

Fiosraigh Bailiúchán Leabhar Éire Shláintiúil ag do Leabharlann. Tá bailiúchán leathan leabhar ann ar an tsláinte agus an fholláine agus tá siad ar fáil le fáil ar iasacht ó aon Leabharlann i bhFine Gall. Tiocfaidh tú ar an léitheoireacht a mholtar sna hábhair seo a leanas:  Bia Sláintiúil, Gníomhaíocht Choirp, Folláine agus Meabhairshláinte, Tuistiú, Aosú Dearfach agus leabhair chun tacú leat chun staonadh den Tobac a Chaitheamh agus smacht a fháil ar an Alcól.  Tá bailiúchán tiomnaithe leabhar againn, chomh maith, do dhaoine fásta óga agus leanaí.

Tá an méid seo a leanas sna hAcmhainní ar Líne:

 

An raibh a fhios agat go bhféadfá tús a chur le saol níos sláintiúla ag do Leabharlann áitiúil i bhFine Gall? Féach ar ár bhfíseán más spéis leat tuilleadh eolais.

Acmhainní Faisnéise faoin tSláinte

Tá Éire Shláintiúil á cur ar siúl ag Leabharlanna Fhine Gall faoi láthair ar fud a líonra 10 mBrainse, a bhunaíonn Leabharlanna Fhine Gall mar fhoinse luachmhar laistigh den phobal i dtaobh faisnéis sláinte.

Tuilleadh eolais anseo

 

Cláir agus Imeachtaí 

During the pandemic we have moved all our events online. Follow us on Facebook, Instagram @librariesfingal and Twitter @fingallibraries and subscribe to Fingal Libraries YouTube channel. Once you are subscribed to our YouTube channel you can catch up on a variety of recordings under the Playlist “Healthy Ireland” to help you keep well during these tough times.

Below are 4 webinars created for Healthy Ireland at Your Library:

Support Tips for Parents of Young Children (8 Things I Want My Parent to Know!)

Supporting Your Child’s Emotional Health Through Adolescence – Mr Peadar Maxwell, HSE

Understanding Grief and Loss – Breffni McGuinness, Irish Hospice Foundation.

Compassion-based approach to over-eating – Dr Mary Hynes, HSE 

Lig dúinn cabhrú leat bheith sláintiúil agus sásta i gcónaí. Is féidir leat eolas breise a aimsiú faoi Éire Shláintiúil ag do Leabharlann inniu trí chuairt a thabhairt ar Leabharlann Fhine Gall inniu agus ár dtionscnamh nua sláinte agus folláine a fhiosrú. Tá na seirbhísí seo go léir ar fáil SAOR IN AISCE.

For further information and/or to provide feedback, please e-Mail our Healthy Ireland Co-Ordinators:  enda.greene@fingal.ie  and  Linda.Donnelly@fingal.ie