Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Deontas um Leathnú Gnó

Deontais Ghnó agus Fiontair

Is féidir le hOifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) cúnamh airgeadais a sholáthar do ghnóthaí atá ag feidhmiú mar thrádálaithe aonair, comhpháirtíochtaí nó cuideachtaí teoranta chun cabhrú i gcéim fáis na ngnóthaí tar éis na tréimhse tosaigh 18 mí.