Pleanáil

Déanmhas contúirteach

Forfheidhmiú Pleanála

Is féidir le comhairlí fógraí a sheirbheáil ar úinéirí foirgneamh, ballaí nó déanmhais de chineál ar bith nach bhfuil sábháilte. Is féidir le comhairlí gníomh cuí a ghlacadh i gcoinne úinéirí.

Ciallaíonn déanmhas contúirteach;

  • aon fhoirgneamh, balla nó déanmhas eile de chineál ar bith, nó
  • aon chuid, nó aon rud atá greamaithe, d'fhoirgneamh, de bhalla nó de dhéanmhas eile de chineál ar bith, arb é tuairim an údaráis sláintíochta ar ina cheantar sláintíochta atá sé go bhfuil sé, nó gur dóigh dó bheith, contúirteach do dhuine nó do mhaoin ar bith.