Pleanáil

Creatphleananna Uirbeacha

Plean Forbartha

Is féidir le Comhairlí Creatphleananna Uirbeacha a ullmhú chun a mbeartas agus a gcuspóirí i ndáil le forbairt todhchaí a phleanáil i gceantar uirbeach sainithe. Is féidir le baill an phobail ionchur a bheith acu sna pleananna seo trí pháirt a ghlacadh sa phróiseas comhairliúcháin.