Titiocht

Comhlachtaí Deonacha Tithíochta

Tacaíocht Tithíochta

Is eagraíochtaí neamhspleácha, neamhbhrabúis iad na Comhlachtaí Ceadaithe Tithíochta agus is iondúil go ndíríonn siad ar réimsí sainiúla de riachtanas tithíochta.

Cuirimid tacaíocht ar fáil do Chomhlachtaí Ceadaithe Tithíochta chun an mhaoin a bhainistiú, a cheannach, a thógáil nó a léasú le haghaidh tithíochta sóisialta.Oibrímid le comhlachtaí deonacha faoi na scéimeanna seo a leanas.

Scéim Cúnaimh Caipitil 2015

Ciorclán 15

Ciorclán Aguisín 15

Déan Teagmháil Linn

Ríomhphost:  housing@fingalcoco.ie
Teileafón: Tuaisceart an Chontae (01) 8905783 agus Baile Átha Cliath 15 (01) 8905437

Nó tabhair cuairt orainn ag ceachtar dár gcuntar tithíochta

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta i Halla an Chontae, Sord
Luan go Déardaoin 9:00rn - 1:00in agus 2:00in - 4:00in
Aoine 9:00rn - 4:00in

Uaireanta oscailte don chuntar tithíochta in Oifigí na Cathrach, Baile Bhlainséir
Luan go Déardaoin 9:30rn - 4:30in
Aoine 9:30rn - 4:00in