Pleanáil

Comhartha Fógraíochta

Margaí agus Trádáil

Anyone who wishes to erect permanent or temporary advertising signage such as finger post signs or advertisement structures on a public road must apply to the council for a licence.

Ní mór duit ceadúnas a bheith agat chun comhartha fógraíochta nó cóiríochta do thurasóirí a chur ar bhóthar poiblí. Is é €50 an táille bliantúil in aghaidh an chomhartha. Le tuilleadh eolais a fháil féach le do thoil an Beartas maidir le Struchtúir Fógraíochta ar Bhóithre Poiblí– 2008 agus an Fhoirm Iarratais do Chomharthaíocht Fógraíochta/Cóiríochta do Thurasóirí

Teileafón (01) 8905000 nó ríomhphost: roads@fingal.ie

Iarratais Ceadúnais do Struchtúr Fograíchta-Chomhartha Lóistín do Thurasóirí (27582 T)