Titiocht

Comhairliúchán ar an gClár Cóiríochta don Lucht Siúil

Pleananna Tithíochta

Faoi Acht na dTithe (Cóiríocht don Lucht Siúil), 1998, éilítear ar an gComhairle i gcomhairle leis an lucht siúil agus an pobal i gcoitinne Clár Cóiríochta cúig bhliana don Lucht Siúil a ullmhú agus glacadh leis.

Ghlac an Chomhairle le Clár Cóiríochta don Lucht Siúil don tréimhse 2019-2024 an 8 Iúil 2019.‌.‌

Clár Cóiríochta Don Lucht Siúil 2019-2024/Traveller Accommodation Programme 2019 to 2024

Clár Cóiríochta don Lucht Siúil 2014 -2018