Titiocht

Ceannach talún

Ceannach talún

An forbróir príobháideach, conraitheoir tógála, úinéir talún nó comhlacht tithíochta ceadaithe thú?

Táimid ag ceannach na nithe seo a leanas;

• Talamh Seirbhísithe, láithreáin le cead pleanála, forbairtí comhlánaithe go páirteach nó forbairtí cas-eochair i gContae Fhine Gall.

• Talamh atá criosaithe agus oiriúnach d'fhorbairt chónaithe.

• Talamh le cead pleanála cónaithe.

• Críochnaíodh scéimeanna cónaithe nó comhlánaithe go páirteach (le hoibleagáidí Cuid V den scoth nó gan é).

• Scéimeanna forbartha measctha le poitéinseal cuimsiú tithíochta sóisialta.

Caithfidh aonaid tithíochta comhlánaithe a bheith;

• Cloí go hiomlán leis an Roinn Tithíochta, Pleanáil agus Treoirlínte Rialtais Áitiúil.

• Go caighdeáin Phlean Forbartha an Chontae.

Déanfaimid measúnú ar d'iarratas ar na critéir seo a leanas:

• Teastaíonn tithíocht shóisialta / oiriúnacht ag an suíomh sin.

• Scála ama le seachadadh.

• Luach ar airgead.

• Cáilíocht an dearadh agus na tógála.

Déanfaimid athbhreithniú ar na hiarratais a cuireadh isteach agus, má chomhlíonann tú na critéir déanfaimid teagmháil leat.

Tabhair faoi deara:

Níl Comhairle Contae Fhine Gall faoi cheangal ag na haighneachtaí a chuir aon pháirtí isteach.

Tá Comhairle Contae Fhine Gall faoi réir fhorálacha an Achta um Shaoráil Faisnéise (SF). Má mheasann tú go bhfuil aon chuid den fhaisnéis a sholáthraíonn tú íogair ó thaobh na tráchtála de nó faoi rún, ba cheart aird a tharraingt air seo agus na cúiseanna lena híogaireacht a shonrú. I gcásanna den sórt sin, scrúdófar an t-ábhar ábhartha, mar fhreagairt ar iarratais um Shaoráil Faisnéise, i bhfianaise díolúintí dá bhforáiltear san Acht um Shaoráil Faisnéise.

Doiciméid Ghaolmhara

Léirithe Spéise - Foirm Iarratais ar Thithíocht Shóisialta

Déan teagmháil linn

Trí ríomhphost: housing@fingal.ie

Ar an Teileafón: TBC

Nó tabhair cuairt orainn:

Roinn Tithíochta,

Comhairle Contae Fhine Gall,

Bóthar an Gharráin,

Baile Bhlainséir,

Baile Átha Cliath 15

D15 W638