Titiocht

Bainistíocht Riaráiste Cíosa

Bainistíocht Cíosa

Má tharlaíonn sé go bhfuil riaráiste ar do chuntas cíosa ort ba chóir duit teagmháil a dhéanamh linn láithreach. Pléifimid ansin do chás leat go mion agus socróimid plean íocaíochta a chabhróidh leat do riaráistí a ghlanadh laistigh de thréimhse réasúnach ama gan tionchar diúltach a imirt ar do chúinsí airgeadais. Beidh tú ag íoc Muirear Seachtainiúil aontaithe níos airde ansin.

Déan Teagmháil Linn

Tríd an bPost

Comhairle Contae Fhine Gall
Rannóg Bainistíochta na gCuntas Cíosa
Bloc 1 Urlár 1 
Bóthar an Gharráin 
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15 

Ceantar Thuaisceart an Chontae

Teileafón: (01) 8905132 nó
Ríomhphost:  %52enta%63coun%74no%72thc%6funty@fingal.ie " rel="nofollow"> Rentaccountnorthcounty@fingal.ie

I measc na gceantar i dTuaisceart an Chontae atá áirithe tá Baile Brigín, Domhnach Bat, Binn Éadair, Lusca, Mullach Íde, Port Mearnóg, Port Reachrann, An Ros, na Sceirí agus Sord

Ceantar Bhaile Átha Cliath 15  

Teileafón: (01) 8905593 nó
Ríomhphost:  RentaccountD15@fingal.ie

I measc na gceantar i mBaile Átha Cliath 15 atá áirithe tá Baile an Bhlácaigh, Baile an Chairpintéaraigh, Teach Chainnigh, Caisleán Cnucha, Cluain Aodha, Cluain Saileach, Cúil Mhín, Baile an Hartaigh, Mullach Eadrad, Ongar, Baile an Tirialaigh, Verdemont agus An Coireán