Titiocht

Ard-Saoráid Léasaithe Caipitil (CALF) don Scéim Comhlachtaí Faofa Tithíochta

Scéimeanna Tithíochta

Tabharfaidh an scéim seo cúnamh do chomhlachtaí tithíochta ceadaithe airgead a rochtain ó institiúidí airgeadais agus ón nGníomhaireacht Airgeadais do Thithíocht, ar féidir é a úsáid chun tithe a cheannach nó a thógáil chun críocha tithíochta sóisialta faoin tionscnamh léasaithe.

Find out more here