Acmhainní Faisnéise faoin tSláinte

Seo a leanas liosta de roinnt láithreáin ghréasáin Sláinte agus Folláine a mholtar a d’fhéadfadh bheith áisiúil duit:

 

Fiafraigh faoi alcól: cuireann sé seo tacaíocht agus eolas ar fáil faoin alcól – an méid atá á ól againn, conas a dhéanann sé difear dár sláinte agus folláine mheabhrach, agus conas is féidir linn níos mó a bhaint amach trí níos lú a ól

 

Aoisghníomhaíocht: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil ar aosú in Éirinn

 

Cothú Cíche: cuireann sé seo  tacaíocht agus faisnéis ar fáil do mháithreacha ar chothú cíche

 

Néaltrú: cuireann sé seo tacaíocht, faisnéis agus feasacht phoiblí ar fáil ar Néaltrú

 

Diaibéiteas Éireann: cuireann sé seo tacaíocht, faisnéis agus feasacht phoiblí ar fáil ar Dhiaibéiteas

 

Faisnéis agus Tacaíocht faoi Dhrugaí agus Alcól in Éirinn: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil faoi dhrugaí agus alcól

 

Éire Ghníomhach a Bhaint Amach: cuireann sé seo gníomhaíocht choirp chun cinn in Éirinn

 

Éire Shláintiúil: cuireann sé seo faisnéis ar fáil faoi Éire Shláintiúil, tionscnamh faoi stiúir an rialtais

 

Cur chun Cinn na Sláinte: láithreán gréasáin de chuid FSS a cheadaíonn duit foilseacháin a íoslódáil ar réimse fairsing ábhair shláinte

 

An tIonad Faireachais um Chosaint na Sláinte: cuireann sé seo faisnéis ar fáil chun galair thógálacha a rialú agus a chosc

 

HSELive: cuireann sé seo eolas ar fáil maidir le ceisteanna faoi sheirbhísí sláinte, do theidlíochtaí, nó conas teacht ar sheirbhísí sláinte nó sóisialta i do cheantar

 

Cumann Ailse na hÉireann: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil faoi Ailse

 

Foras Croí na hÉireann: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil faoi ghalar croí agus stróc  

 

Jigsaw: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil do dhaoine óga maidir lena meabhairshláinte 

 

Meabhairshláinte: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil ar an meabhairshláinte

 

QUIT: cuireann sé seo tacaíocht agus faisnéis ar fáil chun éirí as tobac a chaitheamh 

 

Safefood: cuireann se seo feasacht agus eolas ar shábháilteacht bhia agus saincheisteanna cothaithe chun cinn

 

SpunOut: cuireann sé seo faisnéis ar fáil do dhaoine óga, idir 16 agus 25 bliain d’aois, faoin tábhacht a bhaineann le sláinte agus folláine, i dtaobh cúrsaí fisiciúla agus meabhracha araon 

 

Under the Weather: cuireann sé seo comhairle phraiticiúil ar fáil ar conas aire a thabhairt duit féin nó do theaghlach nuair a bhíonn sibh breoite.  Is iad Dochtúirí Ginearálta agus cógaiseoirí in Éirinn a chuireann an fhaisnéis ar fáil ar an láithreán gréasáin