An Tochailt Mhór i gCaisleán Bhrí Mhór, 2017

Bremore Castle Dig

Cuireadh An Tochailt Mhór i gCaisleán Bhrí Mhór, 2017 i gcrích chun seans a thabhairt do mhuintir na háite ceangail a chruthú eatarthu agus Caisleán Bhrí Mhór le linn do na hoibreacha athchóirithe a bheith ar siúl.

Sa mheánaois bhí Brí Mhór ceangailte leis an teaghlach Angla-Normannach mór le rá sin, muintir Barnewell. Fuair Reginald de Barnewall tailte i mBrí Mhór sa luath-cheathrú haois déag agus faoi dheireadh na haoise sin rinneadh tagairt do mhuintir Barnewell mar Thiarnaí Bhrí Mhór, Bhaile an Ridire agus Bhaile Brigín.

Tá fianaise ann sa taifead stairiúil go ndearnadh ionsaí ar Chaisleán Bhrí Mhór le linn Chogaí na Comhdhála sna 1640í; gur atógadh é sna luath 1660í, is dóichí, agus gur éiríodh as é a bheith mar phríomháit chónaithe an teaghlaigh faoi na luath 1770í.

Chuidigh beagnach céad deonach linn, a bhí idir 18 agus 90 bliain d’aois, chun díog nach raibh eolas againn air go dtí sin in aice leis an mballa deisceartach de Chaisleán Bhrí Mhór, atá fós ann, chomh maith le clós a raibh lár miotalaithe ann ón seachtú haois déag a lean achar iomlán an suíomh ina bhfuil an garraí daingean sa lá atá inniu ann, chomh maith le conairí ó Aois Victeoiria.

Bremore Castle FINAL Excavation Report

Bremore Castle Conservation Plan

All Rights Reserved © Fingal County Council