Comhpháirtithe Páircíní: Molann Comhairle Contae Fhine Gall ar ghnóanna iarratas a dhéanamh

Tá Comhairle Contae Fhine Gall ag iarraidh ar “Chomhpháirtithe Páircíní” iarratas a dhéanamh ar an sráid-dreach atá acu faoi láthair a athrú go spás fáilteach agus tarraingteach pobail trí pháircíní nua a sholáthar lasmuigh de ghnóanna oiriúnacha i bhFine Gall.

Parklets in Swords September 2020 Photo 2

Tá iarratais ar oscailt go dtí 5 i.n. 30 Deireadh Fómhair agus ba cheart do pháirtithe leasmhara a bhfuil suim acu ann foirmeacha iarratais comhlánaithe a sheoladh chuig e%63on%64ev@fingal.ie " rel="nofollow"> econdev@fingal.ie

Iompaíonn páircíní roinnt spás páirceála ar an sráid (seachas spás inrochtana, spás aoisbháúil agus bá lódála) ina spás oscailte poiblí chun freastal ar itheachán agus suíocháin bhreise. Is bealach cost-éifeachtúil iad chun sráideanna níos beoga a chruthú, tacú le gnóanna áitiúla, agus spás fáilteach a sholáthar do chónaitheoirí agus do dhaoine a bhíonn ag dul thar bráid chun bia a ithe agus a scíth a ligean.

Chríochnaigh Comhairle Contae Fhine Gall píolótach le páircíní i gcroílár Sord le déanaí agus é mar aidhm aige tacú le gnóanna áitiúla tríd an sráid-dreach atá ann cheana a athrú go spás fáilteach pobail. Cuireadh fáilte roimh an tionscnamh le daoine ag tapú an deis chun taitneamh a bhaint as béile agus iad ag leanúint treoirlínte reatha an rialtais.    

Dúirt Emer O’Gorman, Stiúrthóir Forbartha Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta ag Comhairle Contae Fhine Gall: “Táimid ag lorg grúpaí gnóanna atá suite cóngarach dá chéile, ar nós bialanna agus caiféanna ar an sráid chéanna, a bhfuil páirceáil acu lasmuigh dá n-áitribh chun iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh seo. Táimid ag iarraidh an spás poiblí atá ar fáil dúinn i bhFine Gall a úsáid chun tacaíocht a chur ar fáil do ghnóanna chun fanacht oscailte agus chun áit shuaimhneach a sholáthar do chónaitheoirí agus cuairteoirí le hithe.”

Tá an páircín, a chuireann spás itheacháin agus suíocháin bhreise ar fáil, dírithe ar dhaoine a spreagadh ar ais go lár an bhaile agus treoir sláinte poiblí á comhlíonadh. Beidh na páircíní seo i bhfeidhm ar feadh bliana ar dtús agus ansin déanfar iad a mheas le breithniú ar cheart iad a choinneáil i bhfeidhm ar feadh bliana eile.  

Dúirt an Comhairleoir Tony Murphy, Cathaoirleach an Choiste um Beartas Straitéiseach um Fhorbairt Eacnamaíochta, Fiontraíochta agus Turasóireachta do Chomhairle Contae Fhine Gall: “Mholfainn do ghnóanna atá in ann iarratas a dhéanamh ar an tionscnamh seo é sin a dhéanamh. Is tosaíocht dúinn tacú le gnóanna áitiúla agus muid ag dul i ngleic leis an streachailt leanúnach le Covid-19 agus cuidíonn tionscnaimh chruthaitheacha mar seo leo siúd atá srianta ina gcuid oibríochtaí faoi láthair chun leanúint ar aghaidh.”