Inimearthacht na bpáirceanna imeartha

Pitches

Tugaimid eolas anseo ar inimearthacht na bpáirceanna imeartha gach Aoine. Má bhíonn ceisteanna agat, is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ar ríomhphost ag   olyvia.langan@fingal.ie  nó glaoch a chur ar (01) 8704451.

 

 Inimearthacht na bpáirceanna imeartha don tseachtain  15 Samhain  - 22 Samhain 2019 

 DF = duine fásta    Óg = duine óg

 

Saoráidí Spóirt i gComhairle Contae Fhine Gall          
Tuairisc sheachtainiúil ar inimearthacht        
Páirc INIMEARTHA   NEAMH-INIMEARTHA  
Baile Brigín, Páirc an Chraoibhín  Tá      
Baile Brigín, Lána Theach an Chaidéil      
Páirc Bhaile Brigín            
Baile Brigín, Páirc Naomh Mhologa Bhrí Mhór               
Páirc Bhaile an Ridire               
Dún Eimhire (9 an taobh)              
Feirm an tSéipéil                 
An Ros, Páirc San Caitríona                  
Páirc Bhaile na Sceirí                 
Na Sceirí, Clais Ballasta                  
Na Sceirí, Radharc Bheanna Boirche                 
Bá Uí Cheallaigh, CLG Sóisearach               
Domhnach Bat, Bóthar an Chorrbhaile          Níl  
Domhnach Bat, Diméin an Droichid Nua          Níl  
Mainéar Shoird, Baile Breacáin        Níl  Páirc Uimh 1  
Sord, Páirc Bhaile Anraí (Amdahl)           
Sord, Taiscumar Bhaile Anraí           
Sord, Gleann Abhainn an Bharda             
Móinéar na hAbhann          Níl  
Coill an Droma Tá        Senior Soccer Níl  
Ráth Aingil 1 & 2       Uimh 2 Níl     
Cois Uisce                 
Béal Átha Liag           Níl          
Páirc Ráschúrsa Bhaile Dúill (an Cósta)               
Baile Dúill, Páirc Ghráinseach na Mara Spás Oscailte Tá        Níl Páirc Ghráinseach na Mara   
Cill Fhionntain, Scoil Chois Bá  Tá             
An Tobar Naofa       Níl  
Binn Éadair, Páirc Ghráinne Uí Mháille

 

      Níl            
Diméin Mhullach Íde  Tá           
Mullach Íde, Achadh an Bhrúim  Tá                  
Mullach Íde, Seabury   Tá                
Port Mearnóg, Páirc Chnoc na Carraige  Tá              
Ballaí Roba  Tá                
Lána Mhic Coitil    

    Níl   

 
Páirc na Feá  Tá                  
Caisleán Cnucha, Páirc Bhaile an Chairpintéaraigh (Tír na nÓg)  Tá                  
Cluain Aodha, Cúrsa na gCapall Seilge/An Bealach Beag  Tá         
Páirc Chúil Mhín, Verona  Tá            
Páirc na Coirre Duibhe  Tá                  
Páirc Bhaile an Hartaigh  Tá                   
Latchford  Tá                    
Baile Lotrail, Páirc Bhaile an Phóirtéaraigh  Tá                    
Radharc an Chnocáin, Ceapach i gcruth L  Tá                   
Mullach Eadrad, Tobar Mhuire, Páirceanna Imeartha Danny  Tá         
Mullach Eadrad, Páirc Thobar Mhuire   Tá         
Baile an Phaslóigh, Mullach Eadrad, Baile Damail  Tá                 
Teach Chainnigh/Hazelbury

      
Páirc Cruicéid Pháirc San Caitríona  Tá                
Páirc San Caitríona, BÁC 15 1-10  Tá  
Páirc Cruicéid agus CLG Bhaile an Tirialaigh  

All Rights Reserved © Fingal County Council