Environmental Awareness Initiatives

Feasacht Chomhshaoil

Discover More

Fostaíonn Comhairle Contae Fhine Gall Oifigeach Oideachais Comhshaoil chun Cláir Feasachta Comhshaoil a chur chun cinn. I measc na gclár sin, tá Scoileanna Glasa, Comórtas Pobail Níos Glaise Fhine Gall, An Ciste Frithbhruscair agus Frithghraifítí, Siúlóir Glas Madra, Glac Geadán ar Láimh, Cuir Deireadh le Dramhaíl Bia, Máistir Múirínithe, Feasacht ar Bhruscar, Bearta Inbhuanaithe a Chur Chun Cinn chun tionchar ar acmhainní an domhain a laghdú, Líonra na nÚdarás Áitiúil um Chosc ar Dhramhaíl (LAPN), Athúsáid agus Cosaint an Chomhshaoil, agus tacaíocht a thabhairt don Chiste Gníomhaíochta Comhshaoil sa Phobal (CEAF) - ar ar tugadh an Clár 21 Áitiúil roimhe seo.

 

Is cuid lárnach den Chlár Feasachta Comhshaoil é Gníomhú ar son na hAeráide agus rannpháirtíocht an phobail.

 

 

 

Environmental Awareness Initiatives

Pobail Níos Glaise 2019

 Tá an bhéim i mbliana ar mhéadú pailneoirí agus bithéagsúlachta agus ar phobail inbhuanaithe - ár ról maidir le todhchaí níos inbhuanaithe a chruthú. 

Gum Litter Awareness Taskforce members with Mayor of Fingal County Council Cllr Eoghan O’Brien

Feachtas an Tascfhórsa ar Bruscar Guma

Tá Fine Gall i measc 26 údarás áitiúil rannpháirteach a bhfuil an feachtas “Cuir Guma Coganta sa Bhosca Bruscair” á sheoladh acu.

Stop Food Waste

An Tionscnamh Cuir Deireadh le Cur Amú Bia

Is clár náisiúnta é Cuir Deireadh le Cur Amú Bia a bhfuil na hÚdaráis Áitiúla ar fad páirteach ann.  In Éirinn tá 1 mhilliún tonna, ar a laghad, de dhramhbhia á chruthú againn gach bliain, agus tá formhór de seo á bhainistiú in Éirinn.

Reuse Month 2019

Mí Náisiúnta na hAthúsáide 2019

Is éard atá i Mí Náisiúnta na hAthúsáide ná tionscnamh chun dramhaíl a chosc agus tá sé mar aidhm aige feasacht a chothú maidir leis na leasa eacnamaíochta agus comhshaoil a bhaineann le gnáth-earraí agus ábhair a chuirfeadh sa bhruscar murach sin a athúsáid.

All Rights Reserved © Fingal County Council