Trá Thuaidh an Rois

Skerries Beach 4

Is trá ghainimh í Trá Thuaidh an Rois atá 1km ar fad agus tá calafort iascaigh gníomhach ag an gceann ó dheas di.  

Tá an Ros ó thuaidh d’Inbhear Bhaile Roiséir i gContae Bhaile Átha Cliath Thuaidh.

Má thaistealaíonn tú ar an mbus, glacann sé 10 nóiméad chun siúl ó stad an bhus chuig an trá. Seiceáil Bus Átha Cliath chun teacht ar amchláir agus nuashonruithe ar sheirbhís. Má thaistealaíonn tú ar Iarnród Éireann, glacfaidh sé 45 nóiméad chun siúl ó stáisiún traenach an Rois chuig an trá. Má tá tú ag taisteal i ngluaisteán, féach an nasc le Léarscáileanna Google sa taobh-bharra Láithreach ar thaobh na láimhe deise den leathanach seo chun do bhealach a phleanáil. 

I measc na n-áiseanna, tá carrchlós poiblí agus leithris phoiblí i ngar don chuan a bhíonn ar oscailt ar bhonn séasúrach.