Comhshaol

Plean Réigiúnach um Bainistiú Dramhaíola

Bainistíocht Dramhaíola

Chun críocha na pleanála um bainistiú dramhaíola, tá Éire roinnte ina thrí réigiún:

  • Oirthear-Lár na Tíre
  • Deisceartach
  • Connacht-Uladh.

Cuimsíonn Réigiún Lár na Tíre Thoir Cathair Bhaile Átha Cliath, Dún Laoghaire-Ráth an Dúin, Fine Gall, Baile Átha Cliath Theas, Cill Dara, Lú, Laois, An Longfort, An Mhí, Uíbh Fhailí, An Iarmhí agus Cill Mhantáin.

Glacadh le Plean Réigiúnach Oirthear Lár Tíre (2015- 2021) ar 12ú Bealtaine 2015.  Tá an plean agus na tuarascálacha ar dhul chun cinn ar fáil ar an láithreán gréasáin réigiúnach.

www.emwr.ie