Leabharlanna

Imeachtaí Leabharlann Fhine Gall

Reáchtálann Leabharlanna Fhine Gall raon cainteanna, ceardlanna agus seirbhísí saor in aisce ar fud an líonra brainse atá aige.

 

Sceideal Fómhair/Geimhridh Leabharlanna Fhine Gall 2019

Tá sceideal lánghníomhach ag Leabharlanna Fhine Gall le haghaidh an Fhómhair agus an Gheimhridh seo chomh maith. Breathnaigh siar ar an mbróisiúr anseo

 

Imeachtaí Leabharlann Fhine Gall

Breathnaigh siar ar an iliomad imeachtaí atá eagraithe ar fud líonra na leabharlanna gach uile mhí.

Breathnaigh ar na himeachtaí a bheidh ar siúl anseo:

Leabharlann Bhaile Brigín

Leabharlann Bhaile Dúill

Leabharlann Bhaile Bhlainséir

Leabharlann Bhaile Gháire

Leabharlann Shoird

Leabharlann Mhullach Íde

Leabharlann an Rois 

 

All Rights Reserved © Fingal County Council