Comhshaol

Ceannachán Uaimheanna

Reiligí agus Créamatóiriamaí

Ní féidir láthair uaighe shingil a cheannach ach amháin i ndiaidh do dhuine bás a fháil. Tá spás i láthair uaighe shingil le haghaidh suas le 3 adhlacadh de ghnáth. Ní féidir láthair a cheannach sula bhfaighidh duine bás agus ní féidir níos mó ná ceann amháin a cheannach.

 Tá na reiligí seo a leanas in úsáid agus láithreacha ar fáil iontu le ceannach:

 

 • Ard Ló
 • Baile Donnagáin
 • Baile Ghrífín
 • Baile Bachaille
 • Baile Mhic Dhoinn
 • Baile an Ridire
 • Baile Scadán
 • Domhnach Bat
 • Fine Gall
 • Baile an Phléimeannaigh
 • Baile Gháire
 • An Choill Naofa
 • Mullach Eadrad
 • Baile an Rólaigh
 • St. Fintan's (Cill Fhionntain)
 • An Ghreallach
 • An Aill
 • Baile an Bhaspailigh
 • Baile an Fhaoitigh

 Ta na reiligí seo a leanas lán agus níl aon láthair ar fáil le ceannach:

 • Baile Brigín
 • Chapelmidway
 • Inis Pádraig
 • Ceann Iúir
 • Cill Bharróg
 • Cill Fhéich
 • Cill Lasra
 • Cionn Sáile (San Nioclás)
 • Mullach Íde
 • An tSeanmhanistir (Binn Éadair)
 • Old Portmarnock
 • Baile Phármar (An Seanbhaile)
 • Port Reachrann
 • St. Mobhi
 • St. Margarets
 • The Tower (Lusca)
 • An Barda

Cosnaíonn uaigh gan bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,400.

Cosnaíonn uaigh le bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,900 - seachas i reilig Bhaile an Phléimeannaigh, áit a bhfuil an costas faoi réir 13.5% CBL, sin €2,156.50 in iomlán.

Ní mór duit ceadúnas leaca uaighe a bheith agat sula gcuireann tú leac uaighe ar láthair uaighe. Ní mór don duine atá ag déanamh an leaca uaighe duit iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ar do shon. Cosnaíonn ceadúnas €246.

Iarratais ar Leaca Uaighe Treoirlínte (27582 C)

Iarratas Treoirlínte do Reilig Bhaile an Phléimeannaigh (27582 B)

Headstone Application Guidelines for Balgriffin Extension (27582 X)

 

Is féidir luaithreach a adhlacadh sna háiteanna seo a leanas:

 • seomraí créamtha  (Reiligí St. Fintan's, Fhine Gall agus Bhaile an Phléimeannaigh amháin)
 • láthair uaighe nua
 • láthair uaighe atá ann cheana

Ní mór duit teagmháil a dhéanamh linn sula ndéantar luaithreach a adhlacadh.

Cosnaíonn láthair créamtha i bhFine Gall agus i St. Fintan's €624.25.
Seo a leanas na costais a bhaineann le Balla Colmlainne /Cuasáin Luaithreach i Reilig Bhaile an Phléimeannaigh;

Charges for the Columbarium Wall/Ashes Niches in Flemington and Balgriffin Burial Ground are as follows;

Category

 

Charge with VAT element

Columbarium Wall / Ashes Niches

Type A (1 large urn or 2 small urns)

Type B (1 large urn or 4 small urns)

 

Type C (1 large urn or 8 small urns)

 

€1,000 + 13.5% = €1,135.00

€1,800 + 13.5% = €2,043.00(only available in Flemington)

€2,500 + 13.5% = €2,837.50(only available in Flemington)

Cosnaíonn sé €338.25 luaithreach a adhlacadh in uaigh atá ann cheana.