Comhshaol

Ceadúnas Tógála Clocha Cinn

Reiligí agus Créamatóiriamaí

Cosnaíonn uaigh gan bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,400.

Cosnaíonn uaigh le bunsraith le haghaidh leaca uaighe €1,900 - seachas i reilig Bhaile an Phléimeannaigh, áit a bhfuil an costas faoi réir 13.5% CBL, sin €2,156.50 in iomlán.

Ní mór duit ceadúnas leaca uaighe a bheith agat sula gcuireann tú leac uaighe ar láthair uaighe. Ní mór don duine atá ag déanamh an leaca uaighe duit iarratas a dhéanamh ar cheadúnas ar do shon. Cosnaíonn ceadúnas €246.

Iarratais ar Leaca Uaighe Treoirlínte (27582 C)

Iarratas Treoirlínte do Reilig Bhaile an Phléimeannaigh (27582 B)

Headstone Application Guidelines for Balgriffin Extension (27582 X)