Comhshaol

Ceadúnas Astúcháin Aeir

Bainistíocht ar Cháilíocht Aeir

Déanaimid imscrúdú ar ghearáin faoi boladh, múch agus deannaigh ó áitribh i bhFine Gall.

Má tá aon tagairtí nó ceisteanna agat chuir ríomhphoist chuig AirQuality@fingal.ie nó chuir glaoch ar 01) 890 6280. Soláthraigh an t-eolas go léir atá agat agus eolas faoi foinse an truailliú.Ceadúnas ag teastáil le haghaidh gníomhaíochtaí a rialú ag an Acht um Thruailliú Aeir 1987, cliceáil ar na naisc thíos.

http://www.epa.ie/licensing/air/actappeals/    

Tá ceadúnas ag teastáil le haghaidh gníomhaíochtaí a rialú ag an Acht um Thruailliú Aeir 1987 cliceáil ar na naisc thíos.

Air Emissions Guidance Notes

Application for Air Emissions Licence/TR Smart Air Emissions Licence Application Form

 

Contact Us

Email:  AirQuality@fingalcoco.ie
Telephone: (01) 890 6280