Forbairt Eacnamaíoch, Turasóireachta agus An Oifig Fiontair Áitiúil

Cead Scannánaithe

Planning Enforcement

B’fhéidir go mbeidh ar aon duine ar mian leo úsáid a bhaint as talamh nó réadmhaoin atá faoi úinéireacht na comhairle mar ionad le haghaidh scannánú, iarratas a dhéanamh ar an gcomhairle ar chead.

Tá eolas breise ar fáil ag  Events and Filming FAQ.

All Rights Reserved © Fingal County Council