Airgeadais

Cáin Mhaoine Áitiúil

Is cáin a íoctar ar luach an mhargaidh ar mhaoin chónaithe í an Cháin Mhaoine Áitiúil (CMA). Tháinig an muirear a riarann agus a bhailíonn na Coimisinéirí Ioncaim, i bhfeidhm ar an 1 Iúil 2013. Bhí íocaíocht leath-bhliana dlite in 2013, agus íocaíocht do bhliain iomlán dlite ó 2014 i leith.

Fógra rith rúin chun an bunráta cánach maoine áitiúla a athrú do 2020

Tá foráil ar leith san Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúla) 2012(arna leasú), gur féidir le Comhaltaí Tofa d'údarás áitiúil rún foirmiúil a rith chun an ráta bunúsach den Cháin Mhaoine Áitiúil dá gceantar riaracháin a athrú de réir céatadán ar a dtugtar an Fachtóir Coigeartaithe Áitiúil.

Tugaim fógra anseo gur rith rún foirmiúil ag cruinniú de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall ar an 9 Meán Fómhair, gur chóir an ráta bunúsach de Cháin Mhaoine Áitiúil seasamh athraithe anuas faoi 10 faoin gcéad do 2020 i leith maoine cónaithe iomchuí atá suite i gceantar riaracháin Chomhairle Contae Fhine Gall don tréimhse/dáta dlite 1 Samhain 2019 go 31 Deireadh Fómhair 2020.

AnnMarie Farrelly

Príomhfheidhmeannach

All Rights Reserved © Fingal County Council