art department

Rannóg Ealaíon Fhine Gall

D'aithin Comhairle Contae Fhine Gall tábhacht na n-ealaíon le fada an lá

Discover More
Fingal Arts Plan

Straitéis Ealaíon

Léigh straitéisí ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall agus breathnaigh ar 'Arts', scannán beoite a choimisiúnaigh Oifig Ealaíon Chomhairle Contae Fhine Gall don Phlean Ealaíon 2013-17.

Artist Support Scheme

Maoiniú Deontais agus Sparánachta

Gach bliain, tacaíonn Comhairle Contae Fhine Gall le roinnt ealaíontóirí atá ag cleachtadh trí mheán na Scéime Tacaíochta d'Ealaíontóirí. Is é aidhm na scéime tacaíocht a thabhairt d'ealaíontóirí aonair proifisiúnta ó Fhine Gall forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas ealaíonta. Faigh amach tuilleadh faoin scéim agus breathnaigh ar na daoine a bhain tairbhe as an scéim roimhe seo.

Public Realm pic

Stiúideonna agus Cónaitheachtaí d'Ealaíontóirí

Tugann ár ndeiseanna maidir le stiúideonna agus cónaitheachtaí an seans d'amharcealaíontóirí atá ag cleachtadh forbairt a dhéanamh ar a gcleachtas i dtimpeallachtaí cuí ina dtugtar misneach dóibh. Faigh amach faoinár stiúideo, Teach Bád Loch Sionnaigh, agus na dámhachtainí éagsúla cónaitheachta atá ar fáil.

Artist Education

An Óige agus Oideachas

Oibríonn Oifig Ealaíon Fhine Gall i gcomhar le mórinstitiúidí oideachais agus cultúir, taighdeoirí agus ealaíontóirí chun acmhainní oideachasúla a chur ar fáil atá inrochtana, buan agus a spreagann foghlaim féindírithe. Foghlaim faoi na hacmhainní atá ar fáil agus tionscnaimh atá ar siúl faoi láthair agus a bhí ar siúl roimhe seo ar a ndearnadh muid éascaíocht.

why fingal

Ionaid Ealaíon

Is le Comhairle Contae Fhine Gall dhá ionad ealaíon agus cultúir a oibríonn sí i bhFine Gall; Ionad Ealaíon Draíocht i mBaile Bhlainséir agus Ionad Séamus Ennis san Aill.

Mobile Monuments - 1916 Public Art Commission

Ionaid Ealaíon Fhine Gall

Ealaín Phoiblí

Douglas Mooney

Déan Teagmháil le hEalaíona Fhine Gall

Déan Teagmháil leis an Rannóg Ealaíon

Rannóg Ealaíon de chuid Chomhairle Contae Fhine Gall is ea Ealaíona Fhine Gall.

All Rights Reserved © Fingal County Council