Aircraft Noise Competent Authority

An tÚdarás Inniúil Torainn Aerárthaí

Discover More

Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar Údarás Inniúil chun críocha rialáil torainn aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath.

Aircraft Noise CA cropped

Fúinn

Ainmníodh Comhairle Contae Fhine Gall mar Údarás Inniúil chun críocha rialáil torainn aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath faoin Acht um Thorann Aerárthaí (Aerfort Bhaile Átha Cliath) a Rialáil, 2019.  Tugann an reachtaíocht éifeacht bhreise do Rialachán (AE) 598/2014 a bhaineann le haerfoirt le níos mó ná 50,000 gluaiseacht aerárthaí sibhialta in aghaidh na bliana féilire. Is é Aerfort Bhaile Átha Cliath an t-aon aerfort in Éirinn a chomhlíonann an tairseach seo.

Aircraft Noise Competent Authority

Cad a dhéanaimid

Tá an tÚdarás Inniúil freagrach as cinntiú go ndéantar torann a ghineann gníomhaíocht aerárthaí ag Aerfort Bhaile Átha Cliath a mheasúnú de réir reachtaíocht an AE agus na hÉireann agus as cur i bhfeidhm an Cur Chuige Cothrom maidir le bainistiú torainn aerárthaí sa chás go n-aithnítear fadhb thorainn nó fadhb thorainn fhéideartha ag an Aerfort.

Aircraft Noise Competent Authority

Cúlra Reachtaíochta

Leagtar síos sa Rialachán (AE) 598/2014, sa chás go bhfuil fadhb thorainn aitheanta, rialacha ar an bpróiseas atá le leanúint chun srianta oibriúcháin a bhaineann le torann a thabhairt isteach ar bhealach comhsheasmhach ar bhonn aerfoirt-go-aerfort, chun an aeráid thorainn a fheabhsú agus chun líon na ndaoine a bhfuil tionchar suntasach díobhálach ag torann aerárthaí orthu a theorannú nó a laghdú, i gcomhréir leis an Cur Chuige Cothrom a d’fhorbair an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (ICAO).

All Rights Reserved © Fingal County Council