Ag Tochailt suas Droim Meánach, 2018

Digging Drumanagh

Láithreán seandálaíochta atá tábhachtach ar bhonn náisiúnta is ea dún ceann tíre Dhroim Meánach agus tá suntasacht ar bhonn idirnáisiúnta ag baint leis i ngeall leis an ngaol a bhí ann idir Éirinn agus an domhan Rómhánach. Is é Ag Tochailt Droim Meánach an chéad tochailt eolaíoch a rinneadh riamh ar an láithreán. Bhí an tochailt dírithe ar Bhóthar Martello, a tógadh sa naoú haois déag é agus an tionchar a bhí aige sin ar na scaireanna atá thíos faoi. Den chuid is mó, bhain an fhianaise agus na haimsithe leis an tréimhse sin ach bhí noid ann de cad a bhí ann roimhe sin, mar shampla aimsíodh dhá chíor mhaisithe chosfhada a théann siar go dtí an Iarannaois. Tá an anailís iar-thocailte ag leanúint ar aghaidh.

Drumanagh Promontory Fort-Conservation Study 7 Management Plan 2018-2023

‌Drumanagh Preliminary Report

All Rights Reserved © Fingal County Council