Corporate Services

Irish Language Scheme 2018 to 2021

Dheimhnigh an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta an scéim seo a thosóidh ar 28 Bealtaine 2018 agus fanfaidh sí i bhfeidhm ar feadh tréimhse 3 bliana ón dáta sin nó go dtí go mbeidh scéim nua deimhnithe ag an Aire de bhun Alt 15 den Acht, cibé acu is déanaí.

The Minister for Culture, Heritage & the Gaeltacht has confirmed this scheme with a commencement date of 28 May 2018 and it shall remain in force for a period of 3 years from this date or until  a new scheme has been confirmed by the Minister pursuant to Section 15 of the Act, whichever is  the later.

 

Comhairle Contae Fhine Gall 3ú Scéim Teanga 2018-2021 Bilingual 

Comhairle Contae Fhine Gall Dara Sceim Teanga 2015 2018 BILINGUAL

Irish Language Scheme 3 year Implementation Plan

All Rights Reserved © Fingal County Council